Dersom du mister telefonen, den blir ødelagt eller du har kjøpt deg ny og den gamle er utilgjengelig eller nullstilt, gjør slik for å sette opp totrinnskontroll på den nye telefonen:


  1. Kontakt support på 400 99 700 eller support@dynops.no og be om at totrinnskontrollen nullstilles for din konto.
  2. Gå til siden https://aka.ms/MFASetup. Logg om nødvendig på med Office 365-kontoen din.
  3. Følg instruksjonene for oppsett av totrinnskontroll på telefonen din, men hopp over punkt 1 og 2.


Allerede genererte app-passord trenger ikke genereres på nytt etter dette.