Bruk disse tastekombinasjonene for å utføre spesielle oppgaver når Macen din starter opp. Tastekombinasjonene skal normalt brukes i det øyeblikket du hører oppstartslyden etter at du har slått den på.


Slå på maskinen og trykk og hold tastekombinasjonen.


Tastekombinasjon Utfører ... Kommentar
Option (alt-tasten) Vise oppstartsbehandling Macen viser alle enheter den kan startes fra, f.eks. DVD, USB minnepinne eller en harddisk.
Command-R (⌘-R) Starte Recovery-modus Reinstallasjon av OSX / macOS, diskverktøy og annet
C Start direkte fra USB minnepinne, CD eller DVD
N NetBoot Starter Macen fra nettverk
T Target Mode Starter Macen slik at den kan kobles til en annen Mac som en ekstern harddisk
Shift Safe boot / sikkermodus Starter Macen med et minimum av drivere for feilsøking
Command-S (⌘-S) Single user mode Starter Macen i enbruker kommandolinjemodus. Her bør du vite hva du gjør ...
Command-Option-P-R PRAM reset Nullstiller PRAM på Macen.