Dersom du vil videresende e-posten din til en annen konto, gjør følgende:


  1. Logg inn med Google-kontoen din på https://mail.google.com
  2. Klikk på tannhjulet oppe til høyre på siden og velg Innstillinger ...

  3. Gå til innstillingen "Videresending og POP/IMAP". Dette er ett av valgene øverst på siden.

  4. Klikk på Legg til adresse for videresending" og angi e-postadressen du vil videresende til

  5. Bekreft adressen ved å klikke "Gå videre" i vinduet som kommer opp

  6. Dersom videresendingadressen er i et annet domene enn e-postadressen din må videresendingen bekreftes. Det blir i så fall sendt en e-post til videresendingsadressen med en bekreftelseslink. Klikk på denne linken eller legg inn bekreftelseskoden i e-posten.

  7. Velg eksplisitt at e-post skal videresendes til e-postadressen du nettopp la inn. Velg eventuelt også hva som skal skje med e-posten etter at den er videresendt:


Om du vil kan du legge til flere e-postadresser å videresende til, men du kan bare ha én videresending aktiv om gangen.