Dersom du har en scanner som kan sende dokumenter på e-post og en fungerende Google G Suite-konto, kan du sende dokumentene via Googles e-postservere. Hvordan dette konfigureres i skriveren varierer veldig fra produsent til produsent, men det er en del felles innstillinger for alle. Denne metoden krever at skriveren/scanneren kan sende brukernavn og passord til e-postserveren (SMTP-autentisering):


Bruk disse innstillingene:


  • E-postserver / utgående server: smtp.gmail.com
  • Portnummer: 465 dersom skriveren bare har innstilling for SSL. Port 587 dersom skriveren støtter TLS. Sistnevnte er anbefalt dersom skriveren takler begge deler.
  • SSL/TLS: ja. Dette er påkrevd.
  • Brukernavn: en Google G Suite-konto
  • Passord: passordet for ovennevnte G Suite-konto

Et par ting å passe på: du kan sende maks 2000 e-post per døgn fra skriveren, og alt som sendes blir gjenstand for spamfiltrering. Se også Googles egen veiledning for SMTP-oppsett på skriver/scanner.