Denne veiledningen gjelder hovedsaklig kopiering av kontakter fra en IMAP eller POP3 mailkonto (Telenor Online, Syse Data, Domeneshop osv.) til Exchange Online (mailkontotypen i Office 365). Formålet er å få med seg kontaktlisten fra gammelt kontooppsett over til ny e-postkonto.


Veiledningen er for Outlook 2013 og Outlook 2016. Skjermbildene kan variere litt mellom disse to versjonene, men er i all hovedsak like. Outlook 2013 er vist under. Det forutsettes at begge e-postkontoene er satt opp riktig.


Kortversjonen av denne veiledningen er som følger:

 1. Vis kontaktene i IMAP-kontoen i listevisning
 2. Marker alle kontaktene
 3. Koper dem til den nye Exchange Online-kontoen
 4. Vent til Outlook har synkronisert kontaktmappen

Gjør slik:
 1. Gå til mappevisningen i Outlook. Dette vil vise alle mapper med informasjon du har lagret i Outlook (e-post, kalender, gjøremål, logg, kontakter osv). Klikk på de tre prikkene for å se den viste menyen.
 2. Finn mappen som heter Kontakter (eller Contacts) i mappelisten til venstre. Klikk på den for å vise innholdet. Dersom du har flere mapper, velg én av dem og gjenta punktene nedenfor for hver mappe.

 3. Sett mappen til listevisning: klikk på menyen "VISNING" øverst i skjermbildet og deretter på knappen "Endre visning". Velg deretter "Liste":
 4. Alle kontaktene i kontaktlisten vises nå i en liste, muligens grupper etter firma. Det sistnevnte har ikke noe å si for denne operasjonen, så la det bare stå slik. Marker en av de synlige kontaktene og tast Ctrl-A (hold nede Ctrl-tasten mens du trykker bokstaven A) for å markere samtlige kontakter.


 5. Samtlige kontakter skal nå være markert i blått: 6. Høyreklikk på en av de markerte kontaktene og velg Flytt -> Kopier til mappe ...:
 7. Velg mappe kontaktene skal kopieres til og klikk OK. Vær nøye med å velge riktig konto og mappe her, spesielt om den gamle og den nye kontoen heter det samme:
 8. Kontaktene kopieres over til den nye mappen og synkroniseres til Exchange Online. Om du har slått på kontakt-synkronisering på smarttelefonen din vil kontaktene etterhvert også bli tilgjengelige på den. Denne operasjonen kan ta lang tid om du har mange kontakter, og i mellomtiden ser det ut som Outlook ikke reagerer. Dette er normalt, så smør deg med litt tålmodighet.

 9. Ferdig! Om du støtte på noen problemer underveis kan du kontakte support og få bistand.


TIPS: du kan kopiere kalenderoppføringer på samme måte som dette, bare at du da jobber i mappene som heter Kalender eller Calendar.