Om du har kjøpt Symantec Drive Encryption gjennom oss og har glemt diskpassordet ditt, kan du bruke en engangskode for å få startet opp maskinen. Kontakt support for å få denne koden. Den er unik for din maskin og kan ikke brukes av andre.


Koden er på denne formen og tastes inn i stedet for passord. Koden kan tastes inn med store eller små bokstaver. Koden nedenfor er ikke ekte og kan ikke brukes til å låse opp krypterte disker:

 

1Z5U2-V2BFZ-AXLRR-FDGG2-XPHJU-WDE

 

Koden tastes inn i skjermbildet nedenfor. Det kan se litt annerledes ut på enkelte maskiner: