Hvor er serverne fysisk plassert?

Dynamic Operations har serverne sine i Microsofts datasenter i Irland og Nederland. Siden det er begynt å bli knapphet på ledige IP-adresser vil man kunne oppleve at servernes IP-adresser er registrert i Brasil (LACNIC), men serverne er uansett fysisk plassert i Dublin i Irland eller i Amsterdam i Nederland. De fleste GeoIP-tjenester skal være oppdatert i henhold til dette.


Er det et fast vedlikeholdsvindu på serverne?

Ja. Normalt vedlikehold skjer onsdager fra kl 20.00 og utover. Melding om vedlikehold blir sendt til berørte kunder senest mandag samme uke.


Er det mulig å få økt kapasiteten på serverne?

Ja. Ta kontakt med supporten hos Dynamic Operations, så ordner vi det. OBS at månedsprisen på server er direkte relatert til kapasitet, så en økning i kapasiteten vil medføre en økning i månedsprisen.