Slik setter du opp mailkontoen i ditt Office 365-abonnement eller Exchange Online-abonnement mot iPhone.

OBS: som standard vil e-posten bare fra de to siste ukene være tilgjengelig på telefonen. Dette kan endres i mailoppsettet under synkronisering.


Steg 1: åpne Innstillinger-appen på din iPhone

Steg 2. Gå til "Mail". I iOS 9 og lavere heter dette valget "Mail, kontakter og kalendere".

Steg 3. Trykk på "Kontoer " deretter "Legg til konto"

Steg 4. Velg kontotype "Exchange"

Steg 5. Angi brukernavn og passord og gi kontoen en fornuftig beskrivelse. Beskrivelsen kan være hva som helst og brukes kun til å beskrive kontoen i kontolisten.

Trykk på "Neste" når du er klar.

Steg 5b. Dersom du får opp et skjermbilde med spørsmål om domene, servernavn, brukernavn og passord skal du legge inn følgende:

  • Domene: her trenger du ikke skrive noen ting
  • Servernavn: outlook.office365.com
  • Brukernavn: samme brukernavn som i forrige punkt (navn@eksempel.no)
  • Passord: samme passord som i forrige punkt


Steg 6. Velg hvilke ting du vil synkronisere fra Office 365-kontoen din til telefonen. Slå gjerne på alt inkludert påminnelser. Trykk deretter på "Arkiver". Kontoen din er nå klar til bruk på telefonen. Det tar gjerne et par minutter før all mailen, kalenderoppføringene og kontaktene er lastet ned.Steg 7

Siste punkt er å angi hvilken standardkalender du vil ha, det vil si i hvilken kalender avtaler havner når du legger dem inn. Gå til Innstillnger -> Mail, kontakter, kalendre og scroll helt ned til "Kalendere". Her vil du finne et valg som heter "Standardkalender". Trykk på valget og angi kalender.


Dersom du har kun én konto på telefonen eller har slått på kalender-synkronisering i kun én konto vil du ikke se dette valget.


Ferdig!