På iPhone kan du oppleve at du får beskjed om at en påloggingsgodkjenning venter, men Duo Mobile viser ingen Accept/Deny-melding når du åpner appen. For å logge inn på tjenesten må du deretter angi kode eller bruke andre metoder.


Dette skyldes stort sett alltid at klokken på telefonen er feil. Tidsavviket som godtas i Duo Security er svært lite, så sørg for at klokkeslettet på telefonen hentes fra GSM-nettet. Gjør slik:


Åpne Innstillinger-appen på telefonen, gå til Generelt -> Dato og tid og slå på "Still inn automatisk". Sett også tidssonen til riktig sted avhengig av hvor du er.Etter at klokken har justert seg skal tofaktor pålogging igjen fungere.


Du kan selvfølgelig også stille klokken manuelt, men sørg da for at du stiller den etter en klokke som er helt nøyaktig. Klokken på timeanddate.com er fin til dette formålet.