For å sette opp mailkontoen din i Office 365 eller Exchange Online på en iPhone, gjør slik. Skjermbildene er fra en iPhone 5s med iOS 7, men fremgangsmåten er lik på iPhone 3, 4 og 5 og flere iOS-versjoner.Steg 1: åpne Innstillinger-appen på din iPhone

Steg 2. Gå til "Mail, kontakter, kalendre"

Steg 3. Velg "Legg til konto"

Steg 4. Velg kontotype "Exchange"

Steg 5. Angi brukernavn og passord og gi kontoen et fornuftig navn. Trykk på "Neste" når du er klar. Dersom du mot formodning blir spurt om servernavn skal du angi outlook.office365.com. Domenenavn kan være blankt.
Steg 6. Velg hvilke ting du vil synkronisere til telefonen. Slå gjerne på alt inkludert påminnelser. Trykk deretter på "Arkiver". Kontoen din er nå klar til bruk på telefonen. Det tar gjerne et par minutter før all mailen, kalenderoppføringene og kontaktene er lastet ned.


Som standard blir e-post synkronisert en uke bakover i tid. Dette tidsrommet kan endres under Mail, kontakter, kalendre -> Konto -> Synkroniser e-post for ...