Dersom mobiltelefonen / smarttelefonen din ikke er tilgjengelig når du skal logge på, ring Dynamic Operations suport på 400 99 700 for å få en midlertidig innloggingskode. Denne koden tastes inn ved pålogging. Innloggingskoden er gyldig en viss tid, så husk å avtale med support hvor lenge du trenger den.


Alternativt kan vi for en begrenset periode slå av kravet om tofaktor pålogging for den aktuelle kontoen, men dette anbefales ikke.