De oppgitte tallene er maksimumstall.


Størrelse på mailkonto
30 GB. Ytterligere lagringsplass kan kjøpes. Vær oppmerksom på at lagringsplass deles mellom GMail, Google Drive og evt. Google Photos.
Antall objekter (mail, kalenderoppføringer, kontakter etc.) som kan lagres i mailkontoen
Ingen begrensning
Størrelse på mail som kan sendes eller mottas
ca. 35 MB. Større vedlegg enn dette bør deles via Google Drive.

Antall mail som kan sendes per døgn

2.000
Antall mottakere per melding
99 når man bruker lokale klienter (Mail, Outlook etc.). Maks antall er 2.000 om du benytter GMail på web.


For en fullstendig oversikt over begrensninger på Google Apps for business mailkontoer, se Googles dokumentasjon for GMail.