De oppgitte maksimumstallene gjelder Office 365 Business Premium. Dette er en typen Office 365 de fleste av våre kunder har. De samme begrensningene gjelder for Exchange Online.


Størrelse på mailkonto 50 GB
Antall objekter (mail, kalenderoppføringer, kontakter etc.) som kan lagres i mailkontoen Ingen begrensning, men maks 1 million objekter per mappe
Maks størrelse på mail som kan sendes eller mottas 35 MB
Antall mail som kan sendes per minutt 30
Antall mottakere per melding 500

Se Microsoft Technet-artikkelen Exchange Online Limits for den fullstendige listen over hvilke begrensninger som gjelder.