For å se antallet besøkende, sidevisninger og annen statistikk på dine Interlett nettsider, gjør slik:


1. Logg inn med brukernavnet og passordet du har fått oppgitt.


2. Velg søylediagrammet fra menyen til venstre
3. Velg "Traffic Overview" for å se sidevisniger, antall besøk og antall unike besøkende per periode. Tallene nedenfor diagrammet viser antallet i valgt periode/gjennomsnitt for alle periodene. For å se akkumulerte tall for en annen statistikkperiode, klikk på Hourly/Daily/Weekly/Monthly.


Tallene i eksempelbildet betyr følgende:


Periode: daglig

  • 67.886 sidevisninger i dag, 2.340 sidevisninger per dag i gjennomsnitt
  • 19.852 besøk i dag, 684 besøk i gjennomsnitt per dag
  • 23.622 unike besøkende i dag, 814 unike besøkende i gjennomsnitt per dag
I tillegg til denne enkle statistikken kan du også se hvem som har besøkt nettsiden med en mobil enhet, hvilke typer enheter som er blitt brukt og hvordan de besøkende har kommet frem til siden.


For en full oversikt over besøksstatistikk, se hjelpesiden for statistikk hos Squarespace.