Om du har behov for å finne ut nøyaktig hvilken versjon av Office 2013 du har, gjør følgende:


1. Start Word, Outlook eller et annet Office-program. Outlook er vist her.

2. Klikk på Fil-menyen og velg Office-konto:

Har jeg Service Pack 1 (SP1)?

I Office 2013 er Service Pack-nivået utelatt fra versjonsbetegnelsen. Har du version 15.0.4569.1506 eller høyere, har du Office 2013 SP1. Versjonen i eksemplet har SP1.
Andre Office-versjoner

De første sifrene i versjonsnumret betyr følgende:

Sifre Office-versjon
11 Windows: Microsoft Office 2003. Mac: Office:mac 2004
12 Windows: Microsoft Office 2007. Mac: Office:mac 2008
13 Eksisterer ikke. Microsoft hoppet over dette versjonsnummeret.
14 Windows: Microsoft Office 2010. Mac: Office for Mac 2011
15 Microsoft Office 2013. Finnes ikke for Mac
16 Microsoft Office 2016

Se Microsofts hjelpeside for Office-versjoner for å finne ut versjonsnummeret på eldre Office-versjoner.