Som standard er navigering med tabulatortasten i dialogbokser på OS X avslått. Slik slår du den på.


1. Åpne System Preferences / Systemvalg. Om du ikke har mus tilgjengelig eller syns det er raskere, tast ⌘-Space (eller cmd-mellomrom) for å åpne Spotlight-søkefeltet, skriv "sys" i søkefeltet og trykk enter.

2. Klikk på Keyboard / Tastatur.

3. Velg arkfanen Shortcuts / Snarveier.

4. Velg All controls / alle kontroller

5. Du kan nå bruke tabshift-tab og piltaster for å flytte mellom knapper i dialogbokser.

6. For å "klikke" på knapper som har en blå ramme, trykk space / mellomromstasten:6. For å trykke på knapper som er helt blå og pulserende, trykk enter / returtasten.