For å finne ut hvilken version av iOS du har, åpne Innstillinger-appen, velg Generelt og deretter Om. Scroll nedover til du finner linjen med Versjon. På denne skjermen vil du også finne serienummeret på telefonen, IMEI-nummeret og diverse informasjon om hvor mye av iPhonens minne som er brukt.